Požární ochrana

Komplexní služba obsahuje:

  • pravidelné preventivní požární prohlídky v objektech zákazníků,
  • zpracování podkladů pro vstupní školení, metodickou přípravu vedoucích zaměstnanců, kteří provádějí vstupní školení,
  • provádění periodických školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
  • provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek, požárních hlídek, nebo preventistů v požární ochraně,
  • účast při šetření požárů, sestavování vyjádření pro pojišťovnu, sestavování zprávy o požáru,
  • účast osoby odborně způsobilé při kontrolách prováděných ze strany orgánů státní správy, pojišťoven při rizikových prohlídkách, nebo svazových inspektorů odborových svazů,
  • zpracování zákonné dokumentace požární ochrany, její následná aktualizace a implementace v procesech zákazníků,
  • hlídání a zasílání informací o novinkách v oblasti PO,
  • poradenskou a asistenční službu na telefonu, dle potřeby zákazníků.