O nás

Zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, environmentálního poradenství a revizí po celé České republice i na Slovensku.

Naše firma byla založena v roce 1993 Pavlem Krulišem. Původním záměrem bylo zajišťování služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na okrese Kutná Hora. Dnes firma zajišťuje služby:

 • poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie
 • koordinátora BOZP na staveništi
 • revizí:
  • elektrické instalace
   • elektrických spotřebičů
   • hasicích přístrojů
   • hydrantů
   • pracovních strojů
 • zajišťujeme likvidaci odpadů
 • zpracováváme dokumentaci k ochraně před výbuchem
 • zpracováváme protokol pro určení vnějších vlivů
 • zpracováváme havarijní plány, hodnocení ekologické újmy, protokoly o zařazení objektu z pohledu prevence závažných havárií
 • v naší prodejně v Kutné Hoře nabízíme zboží související s výše uvedenými službami (pracovní oděvy, obuv, hasící přístroje, cedulky apod.)

Díky našemu týmu jsme schopni uvedené služby zajistit po celé České republice i na Slovensku.

Prodej OOPP a prostředků požární ochrany

  Zobrazit

Provozujeme systém pro hlídání lhůt

www.lhutnik-beppo.cz Zobrazit

Provozujeme systém školení formou e-learningu

www.skoleni-beppo.cz Zobrazit