Bezpečnost práce

V rámci komplexní služby zajišťujeme:

  • pravidelné návštěvy, jejichž součástí jsou zákonné prověrky BOZP, PO v objektech zákazníka,
  • zpracování podkladů pro vstupní školení, metodickou přípravu vedoucích zaměstnanců, kteří provádějí vstupní školení,
  • provádění periodických školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
  • metodické vedení vedoucích zaměstnanců při šetření pracovních úrazů, administraci záznamů o úrazu,
  • účast osoby odborně způsobilé při šetření havárií a požárů, přípravu potřebné dokumentace a ohlašovací povinnost k těmto událostem, 
  • účast osoby odborně způsobilé při kontrolách prováděných ze strany orgánů státní správy, pojišťoven při rizikových prohlídkách, nebo svazových inspektorů odborových svazů,
  • vyhledávání a vyhodnocování rizik a stanovování opatřeních k jejich eliminaci,
  • přípravu povinné dokumentace z pohledu bezpečnosti práce, v rozsahu oprávnění osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, vč. její aktualizace,
  • informování zákazníků o novinkách v oblasti BOZP,
  • poradenskou a asistenční službu na telefonu, dle potřeby zákazníků.