Naše služby

Zajišťujeme služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí. Disponujeme revizními techniky, jejichž prostřednictvím jsme schopni provést revize elektrických spotřebičů, elektrického zařízení, elektrické instalace, kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů a hydrantů.

Bezpečnost práce

Zajiš'tujeme komplexní službu v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

Více informací

Požární ochrana

Zajišťujeme komplexní službu v oblasti požární ochrany.

Více informací

Ekologické služby

Poskytujeme konzultační, poradenské a realizační služby v oblasti ochrany životního prostředí. Dále zajišťujeme také likvidaci odpadů v rozsahu dle našeho povolení. 

Více informací

Revize

Zajišťujeme provedení revizí elektro, hasicích přístrojů a hydrantů. 

Více informací